7 khóa học Khoa học Máy tính tại University of Reading

uk

10661

110

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Advanced Computer Science MSc

70 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£19,230.00 (556,823,315 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Science BSc (Hons)

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,315.00 (588,240,543 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Science PhD

26 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Computer Science with Industrial Year BSc (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,315.00 (588,240,543 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Information Management for Design, Construction and Operation MSc

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£19,230.00 (556,823,315 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Mathematics with Computer Science BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,315.00 (588,240,543 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Mathematics with Computer Science with Placement Year BSc (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,315.00 (588,240,543 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Reading đã tạo lập được quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp và uy tín cao trong nghiên cứu cũng như chất lượng giảng dạy.

  • Được xếp trong Top 200 đại học toàn thế giới
  • Trên 350 khóa đào tạo đại học và sau đại học
  • 98% đề tài đã nghiên cứu được quốc tế công nhận
  • Gần 17.000 sinh viên thuộc hơn 150 nước