13 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại University of Reading

null

13030

140

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Computer Science BSc (Hons)

57 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,315.00 (577,379,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Computer Science with Industrial Year BSc (Hons)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,315.00 (577,379,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

LLM International Commercial Law with Information Technology Law and Commerce

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£16,450.00 (467,531,377 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Management with Information Technology BSc (Hons)

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£18,300.00 (520,110,893 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Mathematics with Computer Science BSc (Hons)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,315.00 (577,379,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Mathematics with Computer Science with Placement Year BSc (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,315.00 (577,379,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Advanced Computer Science

156 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£19,715.00 (560,327,118 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Business Technology Consulting

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£20,000.00 (568,427,206 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Information Management and Digital Business - Big Data in Business

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£9,250.00 (262,897,583 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Information Management and Digital Business - Digital Health and Data Analytics

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£18,450.00 (524,374,098 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Information Management and Digital Business - Digital Innovation

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£18,450.00 (524,374,098 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PGCE Secondary Education (Computer Science) 1X99

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£16,045.00 (456,020,726 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Reading đã tạo lập được quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp và uy tín cao trong nghiên cứu cũng như chất lượng giảng dạy.

  • Được xếp trong Top 200 đại học toàn thế giới
  • Trên 350 khóa đào tạo đại học và sau đại học
  • 98% đề tài đã nghiên cứu được quốc tế công nhận
  • Gần 17.000 sinh viên thuộc hơn 150 nước