1 khóa học Luyện Kim/ Sản Xuất Kim Loại bậc cao học tại University of Birmingham

uk

1403

6

XẾP HẠNG THE TIMES 112

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

PhD with Integrated Studies Structural Metallic Systems for Gas Turbine Applications

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£4,380.00 (126,856,364 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH