711 khóa học tại University of Birmingham

uk

1950

31

XẾP HẠNG THE TIMES 105

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Finance BSc (Hons)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£22,320.00 (744,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting MPhil

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£19,320.00 (644,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£20,250.00 (675,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Chemical Engineering Masters/MSc/PGDip

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£24,480.00 (816,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Chemical Engineering with Bioprocessing Masters/MSc/PGDip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£24,480.00 (816,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Chemical Engineering with Energy Masters/MSc/PGDip

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£24,480.00 (816,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Chemical Engineering with Formulation Masters/MSc/PGDip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£24,480.00 (816,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Chemical Engineering with Healthcare Technology Masters/MSc/PGDip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£24,480.00 (816,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Child Protection Studies MSc/PGDip/PGCert (distance learning)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£9,500.00 (316,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Computer Science Masters/MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£25,380.00 (846,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Critical Care Practitioner - Postgraduate Diploma

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 27 tháng

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Engineering Management MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£24,480.00 (816,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Birmingham

Trường nổi danh với những nghiên cứu tiên phong và những khám phá mở ra hướng đi mới có sức ảnh hưởng toàn cầu và mang lại lợi ích cho sinh viên.

  • Trường đại học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu thế giới
  • Trụ sở tại thành phố trẻ nhất Châu Âu
  • 5 trường cao đẳng cung cấp hàng trăm lựa chọn học tập
  • Nhiều dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế chuyên nghiệp

Tư vấn du học