5 khóa học Chăm sóc cá nhân và Thể dục tại Teesside University, Middlesbrough

null

982

13

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Applied Sport and Exercise BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,000.00 (394,182,780 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Creative Writing and Wellbeing (Online) MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£5,895.00 (178,746,730 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Health, Wellbeing and Social Support FdSc

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£9,750.00 (295,637,085 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Sport and Fitness FdSc

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£9,750.00 (295,637,085 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Sports Coaching and Exercise FdSc

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£9,750.00 (295,637,085 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH