442 khóa học tại Teesside University, Middlesbrough

uk

549

6

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học tiếng Anh

2D Animation and Stop Motion (with Advanced Practice) MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021, 17 Tháng Một 2022

£7,500.00 (238,201,529 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

2D Animation and Stop Motion BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

2D Animation and Stop Motion MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£13,000.00 (412,882,651 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

2D Animation and Stop Motion with Foundation Year BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£13,000.00 (412,882,651 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

3D Games Art (with Advanced Practice) MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021, 17 Tháng Một 2022

£7,500.00 (238,201,529 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

3D Games Art MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£13,000.00 (412,882,651 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£13,000.00 (412,882,651 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£13,000.00 (412,882,651 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting FdA

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Biomedical Science MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£13,000.00 (412,882,651 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Home Futures MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£13,000.00 (412,882,651 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aeronautical Engineering HNC

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Teesside University

Teesside University tự hào sở hữu khu học xá hiện đại bậc nhất và là nơi an toàn, thân thiện để sinh viên tập trung học tập.

  • Mạng lưới sinh viên tốt nghiệp toàn cầu
  • Hơn 90 năm kinh nghiệm đổi mới trong giáo dục
  • Nằm gần khu vực nông thôn, trong đó có các công viên quốc gia
  • Phúc lợi của sinh viên là mối quan tâm hàng đầu