18 khóa học Khoa học Môi trường tại University of Southampton

uk

2224

52

XẾP HẠNG THE TIMES 122

Khóa học tiếng Anh

Biodiversity and Conservation MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£23,136.00 (657,556,592 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Ecology and Conservation BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£21,580.00 (613,332,955 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Engineering and the Environment MRes

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£23,136.00 (657,556,592 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Environmental Geoscience BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£21,580.00 (613,332,955 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Environmental Geoscience MSci

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£21,580.00 (613,332,955 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Environmental Monitoring and Assessment MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£23,136.00 (657,556,592 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Environmental Pollution Control MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£23,136.00 (657,556,592 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Environmental Science (4 yrs) MEnvSci

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£21,580.00 (613,332,955 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Environmental Science BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£21,580.00 (613,332,955 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Environmental Science with Foundation Year BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,852.00 (535,799,484 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Environmental Science with Foundation Year MEnvSci

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,852.00 (535,799,484 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Integrated Environmental Studies MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£23,136.00 (657,556,592 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Xếp trong Top 20 trường đại học Anh Quốc và được săn đón bởi Top 100 nhà tuyển dụng, đại học Southampton cung cấp hơn 400 kỳ thực tập mỗi năm.

  • Top 100 đại học thế giới
  • Trường đã thực hiện đầu tư trị giá 2,9 tỉ bảng.
  • 30% trong số 24.800 sinh viên là người nước ngoài
  • Dịch vụ hướng nghiệp của trường từng đạt nhiều giải thưởng