10 khóa học Hóa học tại University of Southampton

uk

1901

40

XẾP HẠNG THE TIMES 122

Khóa học tiếng Anh

Biochemistry/BiomedicalSc/Pharmacology/Neuroscience with Foundation year (4 years) BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£18,852.00 (566,147,396 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Chemistry BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£21,580.00 (648,072,396 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Chemistry MChem (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£21,580.00 (648,072,396 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Chemistry with External Placement MChem (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£21,580.00 (648,072,396 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Chemistry with Foundation Year BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£17,700.00 (531,551,502 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Chemistry with Foundation Year MChem

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£17,700.00 (531,551,502 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Chemistry with Mathematics MChem (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£21,580.00 (648,072,396 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Chemistry with Medicinal Sciences (4 years) MChem (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£21,580.00 (648,072,396 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Chemistry with year-long industry experience MChem (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£21,580.00 (648,072,396 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MChem Chemistry (Digital Methods and Computational Modelling) MChem

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£21,580.00 (648,072,396 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Xếp trong Top 20 trường đại học Anh Quốc và được săn đón bởi Top 100 nhà tuyển dụng, đại học Southampton cung cấp hơn 400 kỳ thực tập mỗi năm.

  • Top 100 đại học thế giới
  • Trường đã thực hiện đầu tư trị giá 2,9 tỉ bảng.
  • 30% trong số 24.800 sinh viên là người nước ngoài
  • Dịch vụ hướng nghiệp của trường từng đạt nhiều giải thưởng