COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

525 khóa học tại University of Southampton

null

2041

41

XẾP HẠNG THE TIMES 122

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Finance BSc (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£17,560.00 (532,023,819 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Finance with Placement BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£17,560.00 (532,023,819 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Acoustical Engineering BEng (Hons)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£21,580.00 (653,819,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Acoustical Engineering MEng (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£21,580.00 (653,819,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Acoustical Engineering with Foundation Year and Industrial Placement Year MEng (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£18,852.00 (571,168,168 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Acoustical Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£18,852.00 (571,168,168 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Acoustical Engineering with Foundation Year MEng (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£18,852.00 (571,168,168 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Acoustical Engineering with Foundation Year with Industrial Placement Year BEng (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£18,852.00 (571,168,168 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Acoustical Engineering with Industrial Placement Year BEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£21,580.00 (653,819,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Acoustical Engineering with Industrial Placement Year MEng (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£21,580.00 (653,819,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Acoustics with Music BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£21,580.00 (653,819,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Aeronautics and Astronautics (3 years) BEng (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£21,580.00 (653,819,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Xếp trong Top 20 trường đại học Anh Quốc và được săn đón bởi Top 100 nhà tuyển dụng, đại học Southampton cung cấp hơn 400 kỳ thực tập mỗi năm.

  • Top 100 đại học thế giới
  • Trường đã thực hiện đầu tư trị giá 2,9 tỉ bảng.
  • 30% trong số 24.800 sinh viên là người nước ngoài
  • Dịch vụ hướng nghiệp của trường từng đạt nhiều giải thưởng