1 khóa học Xã hội học tại University of Buckingham

uk

492

3

Law and Criminology (2-year degree) LLB (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

£17,800.00 (482,375,797 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Bằng đại học danh dự sau 02 năm với chất lượng giảng dạy tuyệt vời, chế độ học theo nhóm nhỏ; Buckingham giúp học viên tiến nhanh trong tương lai.

  • Lấy bằng đại học danh dự chỉ trong 02 năm
  • Top 10 ở Anh về Chất lượng Giảng dạy và Trải nghiệm học viên.
  • Tỉ lệ giảng viên/học viên tốt với đội ngũ phúc lợi học viên.
  • Cộng đồng học viên với hơn 100 quốc tịch khác nhau.