6 khóa học Y tại University of Buckingham

uk

492

3

Clinical Science MSc by Research

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Medicine MMed

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£32,000.00 (867,192,445 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Surgery MCh

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£32,000.00 (867,192,445 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Medical Sciences (Pre-Med, 1-year) CertHE

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2020

£18,000.00 (487,795,750 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Medicine (4.5 year degree) MB ChB

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

£37,000.00 (1,002,691,264 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Podiatric Medicine BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,000.00 (487,795,750 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Bằng đại học danh dự sau 02 năm với chất lượng giảng dạy tuyệt vời, chế độ học theo nhóm nhỏ; Buckingham giúp học viên tiến nhanh trong tương lai.

  • Lấy bằng đại học danh dự chỉ trong 02 năm
  • Top 10 ở Anh về Chất lượng Giảng dạy và Trải nghiệm học viên.
  • Tỉ lệ giảng viên/học viên tốt với đội ngũ phúc lợi học viên.
  • Cộng đồng học viên với hơn 100 quốc tịch khác nhau.