COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

126 khóa học tại University of Buckingham

uk

138

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Accounting and Finance (with integrated Foundation) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£16,317.00 (543,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£17,800.00 (593,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Biomedical Sciences (with integrated Foundation) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£19,000.00 (633,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Biomedical Sciences BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£19,500.00 (650,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Economics (with integrated foundation) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£16,317.00 (543,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Economics BSc (Econ) (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£17,800.00 (593,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Enterprise (BBE) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£17,800.00 (593,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Management (including work placement year) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Management (with integrated Foundation) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2022

£18,546.00 (618,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Management BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£17,800.00 (593,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Management with Applied Computing BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2022

£20,232.00 (674,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Computing (with integrated Foundation) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£17,800.00 (593,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH