4 khóa học Quản Lý Xây Dựng (Đại Cương) bậc đại học tại University of Brighton

uk

1719

34

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Civil Engineering with Construction Management BEng (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£14,604.00 (422,970,397 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Civil Engineering with Construction Management MEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£14,604.00 (422,970,397 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Project Management for Construction BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£14,604.00 (422,970,397 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Construction Management BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£14,604.00 (422,970,397 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Brighton chào đón hơn 3.000 sinh viên quốc tế mỗi năm và sở hữu hạng “Bạc” TEF.

  • Mái nhà của hơn 3.000 sinh viên quốc tế mỗi năm
  • Tổ chức hơn 200 khóa đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực
  • Hỗ trợ toàn diện về nghề nghiệp và cơ hội việc làm
  • Cung cấp các chương trình học bổng cho sinh viên quốc tế