11 khóa học Y tại University of Brighton

uk

1454

36

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Advanced Occupational Therapy MSc (PGCert PGDip)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,464.00 (408,252,073 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Podiatry MSc (PGCert PGDip)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,464.00 (408,252,073 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Clinical Research MRes (PGCert PGDip)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,464.00 (408,252,073 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Musculoskeletal Physiotherapy MSc (PGCert PGDip)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,156.00 (459,556,478 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Occupational Therapy (Pre-Registration) MSc (PGCert PGDip)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,290.00 (493,941,345 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Podiatry (Pre-Registration) MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

£16,290.00 (493,941,345 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Podiatry BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,604.00 (442,818,871 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Regenerative Medicine and Devices MRes

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,156.00 (459,556,478 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Specialist Community Public Health Nursing MSc (PGCert PGDip)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Stress, Ageing and Chronic Disease MRes

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,156.00 (459,556,478 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Paramedic Science BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,604.00 (442,818,871 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Brighton chào đón hơn 3.000 sinh viên quốc tế mỗi năm và sở hữu hạng “Bạc” TEF.

  • Mái nhà của hơn 3.000 sinh viên quốc tế mỗi năm
  • Tổ chức hơn 200 khóa đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực
  • Hỗ trợ toàn diện về nghề nghiệp và cơ hội việc làm
  • Cung cấp các chương trình học bổng cho sinh viên quốc tế