10 khóa học Marketing tại University of Brighton

uk

1659

36

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Business Management with Marketing and placement year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,604.00 (415,065,546 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business Management with Marketing BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,604.00 (415,065,546 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Event Management with Marketing BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,604.00 (415,065,546 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Tourism Management with Marketing BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,604.00 (415,065,546 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Marketing (Branding and Communications) MSc (PGCert PGDip)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,156.00 (430,754,137 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Marketing (International Marketing) MSc (PGCert PGDip)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,156.00 (430,754,137 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Marketing (Social Marketing) MSc (PGCert PGDip)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,156.00 (430,754,137 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Marketing Management BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,604.00 (415,065,546 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Marketing Management with placement year BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,604.00 (415,065,546 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Marketing MSc (PGCert PGDip)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,156.00 (430,754,137 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Brighton chào đón hơn 3.000 sinh viên quốc tế mỗi năm và sở hữu hạng “Bạc” TEF.

  • Mái nhà của hơn 3.000 sinh viên quốc tế mỗi năm
  • Tổ chức hơn 200 khóa đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực
  • Hỗ trợ toàn diện về nghề nghiệp và cơ hội việc làm
  • Cung cấp các chương trình học bổng cho sinh viên quốc tế