COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

53 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Brighton

uk

1283

18

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Accounting (ACCA) MSc (PGCert PGDip)

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£15,300.00 (492,351,979 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting and Finance BSc (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£14,604.00 (469,954,791 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting, Finance and Economics (with Integrated Foundation Year) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£14,604.00 (469,954,791 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business and management PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

£13,326.00 (428,828,920 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Management (Top-Up) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£14,604.00 (469,954,791 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Management (with Integrated Foundation Year) BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£14,604.00 (469,954,791 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Management BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£14,604.00 (469,954,791 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Management with Economics and placement year BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£14,604.00 (469,954,791 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Management with Economics BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£14,604.00 (469,954,791 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Management with Finance and placement year BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£14,604.00 (469,954,791 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Management with Finance BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£14,604.00 (469,954,791 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Management with Human Resource Management and placement year BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£14,604.00 (469,954,791 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Brighton

Brighton chào đón hơn 3.000 học viên quốc tế mỗi năm và được xếp hạng 'Bạc' theo TEF.

  • Chào đón hơn 3.000 học viên quốc tế mỗi năm
  • Giảng dạy hơn 200 khóa học thuộc nhiều lĩnh vực
  • Hỗ trợ toàn diện về nghề nghiệp và cơ hội việc làm
  • Có học bổng dành cho học viên quốc tế