5 khóa học Kinh tế tại Cardiff Metropolitan University

uk

1326

40

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Economics BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 - 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£12,000.00 (341,056,324 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business Economics (3 Years or 4 Years including Foundation) BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£12,000.00 (341,056,324 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Economics (3 Years or 4 Years including Foundation) BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£12,000.00 (341,056,324 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Economics and Finance MSc

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£13,500.00 (383,688,364 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Economics and Finance (3 Years or 4 Years including Foundation) BSc (Econ) (Hons)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£12,000.00 (341,056,324 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

“Trường xếp hạng nhất tại Anh trong suốt sáu năm liên tiếp về sự hỗ trợ chung dành cho sinh viên quốc tế”

  • Hạng nhất tại xứ Wales và hạng 8 tại Anh Quốc về tính bền vững
  • Sinh viên theo học tại Cardiff Met đến từ 143 quốc gia
  • Dịch vụ Hướng nghiệp của trường đứng đầu trong 159 trường
  • 95% cử nhân có việc làm hoặc học tiếp trong vòng 6 tháng