COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

34 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Cardiff Metropolitan University

uk

930

16

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học tiếng Anh

Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol Dwyieithog BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£13,000.00 (418,338,283 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Biomedical Science (3 Years or 4 Years including Foundation) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£13,000.00 (418,338,283 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Biomedical Science - MSc/PgD/PgC

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£14,000.00 (450,518,151 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Biomedical Sciences (Health Exercise and Nutrition) (3 Years or 4 Years including Foundation) BSc ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£13,000.00 (418,338,283 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Biomedical Sciences with Health, Exercise and Nutrition CertHE

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,000.00 (418,338,283 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Food Science & Technology Masters - MSc/PgD/PgC

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£14,000.00 (450,518,151 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Food Science and Technology (3 Years or 4 Years including Foundation) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£13,000.00 (418,338,283 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Food Technology for Industry Masters - MSc/PgD/PgC (Online Distance Learning)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Gweithgarwch Corfforol, Iechyd a Lles Dwyieithog BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£13,000.00 (418,338,283 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

International Sport Management - MSc/PgD/PgC

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£14,000.00 (450,518,151 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Research (Biomedical Science) – MRes / PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£14,000.00 (450,518,151 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Occupational Safety, Health & Wellbeing Masters - MSc/PgD/PgC /Distance Learning

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£14,000.00 (450,518,151 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Cardiff Metropolitan University

“Trường xếp hạng nhất tại Anh trong suốt sáu năm liên tiếp về sự hỗ trợ chung dành cho sinh viên quốc tế”

  • Hạng nhất tại xứ Wales và hạng 8 tại Anh Quốc về tính bền vững
  • Sinh viên theo học tại Cardiff Met đến từ 143 quốc gia
  • Dịch vụ Hướng nghiệp của trường đứng đầu trong 159 trường
  • 95% cử nhân có việc làm hoặc học tiếp trong vòng 6 tháng