8 khóa học Luật tại Durham University

null

1619

25

XẾP HẠNG THE TIMES 133

Khóa học tiếng Anh

Corporate Law LLM

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,500.00 (621,595,922 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Criminology and Criminal Justice MSc

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,000.00 (606,435,046 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

European Trade and Commercial Law LLM

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,500.00 (621,595,922 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Law and Governance LLM

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,500.00 (621,595,922 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Law LLB (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£20,500.00 (621,595,922 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Law with Foundation LLB (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£20,500.00 (621,595,922 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Laws LLM

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,500.00 (621,595,922 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Trade and Commercial Law LLM

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,500.00 (621,595,922 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

“Đại học Durham kết nối lịch sử lâu đời với những giá trị hiện đại nhằm tạo nên một cơ sở giáo có tư tưởng tiến bộ và uy tín”

  • Durham chào đón hơn 18.000 sinh viên từ khắp thế giới
  • Xếp hạng 34 thế giới về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
  • Trường đạt tiêu chuẩn Vàng của TEF về chất lượng
  • Durham thuộc top 10 trường đại học hàng đầu Vương quốc Anh