88 khóa học Nhân văn tại Durham University

null

2056

21

XẾP HẠNG THE TIMES 114

Khóa học tiếng Anh

Ancient History BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£19,250.00 (557,402,434 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ancient Philosophy MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười 2019

£18,300.00 (529,894,262 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ancient, Medieval and Modern History BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£19,250.00 (557,402,434 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Anthropology and Archaeology BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£19,250.00 (557,402,434 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Archaeology and Ancient Civilisations BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£19,250.00 (557,402,434 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Archaeology BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£19,250.00 (557,402,434 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Archaeology BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£19,250.00 (557,402,434 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Archaeology MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£18,300.00 (529,894,262 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Archaeology MA by Research

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£18,300.00 (529,894,262 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Archaeology MPhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£18,300.00 (529,894,262 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Archaeology MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£18,300.00 (529,894,262 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Archaeology MSc by Research

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£18,300.00 (529,894,262 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

“Đại học Durham kết nối lịch sử lâu đời với những giá trị hiện đại nhằm tạo nên một cơ sở giáo có tư tưởng tiến bộ và uy tín”

  • Durham chào đón hơn 18.000 sinh viên từ khắp thế giới
  • Xếp hạng 34 thế giới về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
  • Trường đạt tiêu chuẩn Vàng của TEF về chất lượng
  • Durham thuộc top 10 trường đại học hàng đầu Vương quốc Anh