2 khóa học Di Truyền Học Ở Người tại University of Edinburgh

uk

2193

9

XẾP HẠNG THE TIMES 30

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Genetics and Molecular Medicine (MRC Human Genetics Unit) MScR

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Mười 2020, 11 Tháng Một 2021, 1 Tháng Tư 2021

£28,150.00 (810,027,983 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Genetics and Molecular Medicine (MRC Human Genetics Unit) PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Mười 2020, 11 Tháng Một 2021, 1 Tháng Tư 2021

£23,500.00 (676,222,295 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH