COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

1,068 khóa học tại University of Edinburgh

uk

1047

3

XẾP HẠNG THE TIMES 30

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Accounting and Business MA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£23,100.00 (770,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance MA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£23,100.00 (770,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£33,000.00 (1,100,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£21,150.00 (705,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Acoustics and Music Technology BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£30,400.00 (1,013,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acoustics and Music Technology MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£25,100.00 (836,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Chemical Engineering MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£29,600.00 (986,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Clinical Practice (Online Learning) MVetSci, PgDip (ICL), PgCert (ICL), PgProfDev

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£11,470.00 (382,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Clinical Practice (Online Learning) MVetSci, PgDip (ICL), PgCert (ICL), PgProfDev

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£5,735.00 (191,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Clinical Practice (Online Learning) MVetSci, PgDip (ICL), PgCert (ICL), PgProfDev

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 6 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£17,200.00 (573,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Clinical Practice (Online Learning) MVetSci, PgDip (ICL), PgCert (ICL), PgProfDev

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 1 Tháng Tư 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Design Informatics MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 21 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£25,100.00 (836,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH