12 khóa học Dược tại Nottingham Trent University

uk

6529

114

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Medicinal Chemistry BSc (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Medicinal Chemistry BSc (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MRes Neuropharmacology

36 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£15,100.00 (437,335,867 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MRes Pharmaceutical Analysis

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£15,100.00 (437,335,867 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MRes Pharmaceutical and Medicinal Science

26 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Một 2021

£15,100.00 (437,335,867 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MRes Pharmacology

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£15,100.00 (437,335,867 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Neuropharmacology

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£15,100.00 (437,335,867 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Pharmacology

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£15,100.00 (437,335,867 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pharmacology BSc (Hons)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pharmacology BSc (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pharmacology MBiol (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pharmacology MBiol (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nottingham Trent University là một trong các trường đại học nổi tiếng nhất nước Anh, với chất lượng giảng dạy xuất sắc và nghiên cứu dẫn đầu thế giới.

  • Phương pháp giảng dạy sáng tạo và hấp dẫn
  • Danh hiệu Guardian University of the Year 2019
  • Dịch vụ hỗ trợ dành riêng cho sinh viên quốc tế
  • Học xá tại trung tâm thành phố sôi động