51 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Nottingham Trent University

null

7592

112

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Biomedical Engineering (with Foundation Year) SW BEng

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (437,173,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Career Development MA

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Career Development PGCert

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Childhood (Special Educational Needs and Inclusion) BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (437,173,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Childhood: Learning and Development BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (437,173,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Science and Mathematics (with Foundation Year) FT BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (437,173,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Science and Mathematics (with Foundation Year) SW BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (437,173,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Data Science (with Foundation Year) FT BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (437,173,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Early Years BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (437,173,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education (Early Years) BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (437,173,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (437,173,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education FdA

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nottingham Trent University là một trong các trường đại học nổi tiếng nhất nước Anh, với chất lượng giảng dạy xuất sắc và nghiên cứu dẫn đầu thế giới.

  • Phương pháp giảng dạy sáng tạo và hấp dẫn
  • Danh hiệu Guardian University of the Year 2019
  • Dịch vụ hỗ trợ dành riêng cho sinh viên quốc tế
  • Học xá tại trung tâm thành phố sôi động