7 khóa học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Nottingham Trent University

null

7584

113

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Business Administration MBA

52 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£18,000.00 (544,791,627 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Digital Marketing MBA

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£18,000.00 (544,791,627 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Finance MBA

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£18,000.00 (544,791,627 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Global Supply Chain Management MBA

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£18,000.00 (544,791,627 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business Administration MBA

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£18,000.00 (544,791,627 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Online Master of Business Administration

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Online MBA with Data Analytics

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

£15,900.00 (481,232,604 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nottingham Trent University là một trong các trường đại học nổi tiếng nhất nước Anh, với chất lượng giảng dạy xuất sắc và nghiên cứu dẫn đầu thế giới.

  • Phương pháp giảng dạy sáng tạo và hấp dẫn
  • Danh hiệu Guardian University of the Year 2019
  • Dịch vụ hỗ trợ dành riêng cho sinh viên quốc tế
  • Học xá tại trung tâm thành phố sôi động