13 khóa học Công tác xã hội tại Manchester Metropolitan University

uk

1368

24

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Health and Care Practice (Nursing Associate) FdSc

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Integrated Health and Social Care (Foundation) BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,000.00 (434,035,325 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Integrated Health and Social Care BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,000.00 (434,035,325 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Mental Health Nursing (Pre-registration) MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

£17,000.00 (491,906,701 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Mental Health Nursing BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£17,000.00 (491,906,701 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD (by Dissertation) - Health, Psychology & Social Care

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD by Published Work (Route 1) - Health, Psychology & Social Care

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD by Published Work (Route 2) - Health, Psychology & Social Care

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Professional Doctorate in Health and Social Care

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Social Work MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,000.00 (462,971,013 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Social Work. BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£16,500.00 (477,438,857 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Childhood Development and Wellbeing in Practice MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,000.00 (462,971,013 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Manchester Metropolitan nằm trong top 200 trường đại học dưới 50 năm tuổi theo BXH của Times Higher Education (THE Young University Rankings 2019).

  • Là trường ĐH lớn tại Anh với hơn 38.000 sinh viên
  • Hạng Bạc theo Teaching Excellence Framework 2017
  • Quỹ đầu tư liên tục trị giá 400 triệu Bảng
  • Liên kết với các công ty toàn cầu