541 khóa học tại Manchester Metropolitan University

null

1167

24

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Accounting (top-up) BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (436,920,773 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance (Foundation Year) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£16,500.00 (497,185,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance (Online Advanced Standing) MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Accounting and Finance BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,000.00 (451,987,007 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance MSc

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£16,500.00 (497,185,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Adult Nursing BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£17,000.00 (512,251,941 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Computer Science MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£15,500.00 (467,053,240 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Physiotherapy MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£14,500.00 (436,920,773 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Practice (Health and Social Care) MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advertising and Brand Communications BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£16,500.00 (497,185,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Animal Behaviour (Sandwich) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Animal Behaviour (with Foundation Year) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£16,500.00 (497,185,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Manchester Metropolitan nằm trong top 200 trường đại học dưới 50 năm tuổi theo BXH của Times Higher Education (THE Young University Rankings 2019).

  • Là trường ĐH lớn tại Anh với hơn 38.000 sinh viên
  • Hạng Bạc theo Teaching Excellence Framework 2017
  • Quỹ đầu tư liên tục trị giá 400 triệu Bảng
  • Liên kết với các công ty toàn cầu