COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

594 khóa học tại Manchester Metropolitan University

uk

1709

19

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Accounting (top-up) BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance (Foundation Year) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

£16,000.00 (511,267,968 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting, Finance and Banking Master's by Research

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021, Tháng Một 2022

£16,500.00 (527,245,092 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting, Finance and Banking MPhil/PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021, Tháng Một 2022

£16,500.00 (527,245,092 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Acting BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Adult Nursing (Pre-registration) MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

£17,500.00 (559,199,340 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Adult Nursing BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Materials MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£17,500.00 (559,199,340 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Physiotherapy MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Advertising and Brand Communications BA (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Manchester Metropolitan University

Manchester Metropolitan là 1 trong 200 trường chất lượng hàng đầu thế giới có lịch sử thành lập dưới 50 năm (THE Young University Rankings 2020).

  • Một trường đại học lớn ở Anh với hơn 34.000 sinh viên
  • Giải Bạc tại Khung Giảng dạy Xuất sắc năm 2017
  • Có quỹ đầu tư liên tục trị giá 400 triệu Bảng
  • Có quan hệ với các công ty trên toàn cầu