89 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Northumbria University, Newcastle

uk

1253

34

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Finance (Top-up) BA (Hons)

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,500.00 (445,856,124 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,500.00 (445,856,124 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business (Top up) BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

£15,000.00 (431,473,668 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business (with Law) BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,500.00 (445,856,124 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business and Finance BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,500.00 (445,856,124 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business and International Management BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,500.00 (445,856,124 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business and Marketing (TOP UP AWARD) BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,500.00 (445,856,124 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Enterprise, Creation and Management (Top up) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

£15,000.00 (431,473,668 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Graduate Certificate

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business with Accounting BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,500.00 (445,856,124 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business with Business Analytics MSc

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£15,000.00 (431,473,668 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business with Economics BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,500.00 (445,856,124 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Northumbria sẽ mang đến bạn trải nghiệm sống sôi động và một nền giáo dục kiệt xuất ngay trong lòng Newcastle upon Tyne.

  • Nền giáo dục nổi danh toàn cầu, có tỉ lệ việc làm cao
  • Cơ sở đi đầu về nghiên cứu, giải quyết thách thức thực tiễn
  • Nhiều cơ hội học bổng hào phóng cho sinh viên quốc tế
  • Khu học xá hiện đại tọa lạc ngay trung tâm thành phố