COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

41 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Portsmouth

uk

1180

19

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Childhood and Youth Studies with Psychology BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£15,500.00 (485,044,526 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Clinical Exercise Science MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£14,300.00 (447,492,691 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Cognitive Behavioural Therapy (Top-up) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Cognitive Behavioural Therapy Diploma of Higher Education

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Criminology with Psychology BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£15,500.00 (485,044,526 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Dental Hygiene and Dental Therapy BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£25,400.00 (794,847,158 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Dental Hygiene BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£17,600.00 (550,760,236 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Dental Nursing CertHE

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£15,500.00 (485,044,526 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Environmental Geology and Contamination MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£16,400.00 (513,208,401 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Forensic Psychology BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£17,600.00 (550,760,236 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Forensic Psychology MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£16,400.00 (513,208,401 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Gestalt Counselling (Top-up) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Portsmouth là một học viện quốc tế sôi động, đa dạng, cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao và hỗ trợ sinh viên xuất sắc.

  • 5.200 sinh viên quốc tế đến từ hơn 150 quốc gia
  • Xếp hạng giảng dạy năm sao (QS)
  • Đạt giải Vàng tại Khung Giảng dạy Xuất sắc (TEF)
  • 94% sinh viên tìm được việc làm sau tốt nghiệp