22 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại University of Portsmouth

uk

1284

27

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Art, Design and Performance MPhil

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Mười 2020

£14,300.00 (435,587,622 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Art, Design and Performance PhD

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Mười 2020

£14,300.00 (435,587,622 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Creative Industries MRes

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020

£13,900.00 (423,403,353 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Creative Music Technology (Top-Up) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,100.00 (459,956,161 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Drama and Performance BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£14,300.00 (435,587,622 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Fashion and Textile Design BA (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£14,300.00 (435,587,622 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Fashion and Textiles MA

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,300.00 (435,587,622 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graphic Design BA (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£14,300.00 (435,587,622 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graphic Design MA

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,300.00 (435,587,622 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Illustration BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£14,300.00 (435,587,622 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Illustration MA

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,300.00 (435,587,622 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Industrial Design BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£16,400.00 (499,555,036 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Portsmouth nằm trong 40 trường đại học hàng đầu Vương quốc Anh (Sổ tay các trường Đại học của the Guardian).

  • Top 100 trường đại học trẻ hàng đầu trên thế giới (THE)
  • 88% học viên hài lòng khi theo học tại Trường (NSS 2017)
  • Xếp hạng 'Vàng' trong Khung Giảng dạy Xuất sắc
  • 150 triệu Bảng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trong 10 năm qua