Keele University

1 khóa học bậc đại học tại Keele University

5511

111

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

International Foundation Degree Programme BA (Hons)/BSc (Hons)

15 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2018

Xem chi tiết các khóa học

Nước ngoài

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Số 1 VQ Anh về sự hài lòng của sinh viên và số sinh viên tốt nghiệp có việc làm

  • Số 1 VQ Anh về sự hài lòng của sinh viên
  • Số 1 VQ Anh về số sinh viên tốt nghiệp có việc làm
  • 97% nghiên cứu của trường đạt tiêu chuẩn hàng đầu thế giới
  • Đón nhận sinh viên quốc tế từ hơn 90 nước