COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

22 khóa học Dược tại Keele University

uk

410

4

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Biochemistry and Medicinal Chemistry BSc (Hons)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Chemistry with Medicinal Chemistry BSc (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2021

£16,250.00 (488,006,322 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Chemistry with Medicinal Chemistry MChem

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2021

£16,250.00 (488,006,322 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Chemistry with Medicinal Chemistry with Foundation Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2021

£13,000.00 (390,405,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Clinical Pharmacy Practice MSc, PgCert, PgDip

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Medicinal Chemistry (including Pharmacology; Pharmaceutical Science; Analytical Biochemistry) MPhil

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Mười Một 2020, Tháng Mười Hai 2020

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Medicinal Chemistry (including Pharmacology; Pharmaceutical Science; Analytical Biochemistry) PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Mười Một 2020, Tháng Mười Hai 2020

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Medicinal Chemistry and Biology BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Medicinal Chemistry and Forensic Science BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Medicinal Chemistry and Geology BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pharmaceutical Development with Business Management MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£20,000.00 (600,623,166 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Pharmaceutical Science, Technology & Business with Foundation Year BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Keele University có chất lượng học tập, giảng dạy thuộc top 5 trên bảng xếp hạng TEF và đồng thời có cơ chế hỗ trợ học tập một kèm một.

  • Trải nghiệm học tập đẳng cấp thế giới, nhiều lựa chọn học tập
  • Trường có đầy đủ hạ tầng với nhiều cơ sở vật chất ấn tượng
  • 96% sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm trong vòng 6 tháng
  • Cùng hạng Nhất tại Anh về mức độ hài lòng của sinh viên