104 khóa học Y tế và sức khỏe tại Keele University

uk

1796

27

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Adult Nursing MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2021

£20,000.00 (602,649,342 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Analytical Science for Industry MSc

54 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£15,500.00 (467,053,240 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biochemistry and Medicinal Chemistry BSc (Hons)

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2020

£16,250.00 (489,652,590 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biology and Psychology BSc (Hons)

39 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2020

£16,250.00 (489,652,590 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biomedical Blood Science MSc, PGCert, PGDip

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,560.00 (438,728,721 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biomedical Science - Medical Microbiology Msc, Pgcert, Pgdip

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Management and Psychology BSc (Hons)

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2020

£15,000.00 (451,987,007 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cancer Studies MPhil

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cancer Studies PhD

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Chemistry with Medicinal Chemistry BSc (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2020

£16,250.00 (489,652,590 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Chemistry with Medicinal Chemistry MChem

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2020

£16,250.00 (489,652,590 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Chemistry with Medicinal Chemistry with Science Foundation Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Keele University có chất lượng học tập, giảng dạy thuộc top 5 trên bảng xếp hạng TEF và đồng thời có cơ chế hỗ trợ học tập một kèm một.

  • Trải nghiệm học tập đẳng cấp thế giới, nhiều lựa chọn học tập
  • Trường có đầy đủ hạ tầng với nhiều cơ sở vật chất ấn tượng
  • 96% sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm trong vòng 6 tháng
  • Cùng hạng Nhất tại Anh về mức độ hài lòng của sinh viên