COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

24 khóa học Kinh doanh tại Keele University

uk

410

4

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Business Management BA (Hons)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2021

£14,750.00 (442,959,585 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Business Management with Foundation Year BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2021

£13,000.00 (390,405,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Finance with Foundation Year BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business and Geography BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2021

£17,500.00 (525,545,270 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business and Human Resource Management BA (Hons)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business and Human Resource Management with Foundation Year BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2021

£13,000.00 (390,405,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business and Psychology BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business Management and Data Science BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2021

£17,500.00 (525,545,270 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business Management and Finance with Foundation Year BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2021

£13,000.00 (390,405,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business Management and Media BA (Hons)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business Management with Foundation Year BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Economics (Single Honours) with Foundation Year BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2021

£13,000.00 (390,405,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Keele University có chất lượng học tập, giảng dạy thuộc top 5 trên bảng xếp hạng TEF và đồng thời có cơ chế hỗ trợ học tập một kèm một.

  • Trải nghiệm học tập đẳng cấp thế giới, nhiều lựa chọn học tập
  • Trường có đầy đủ hạ tầng với nhiều cơ sở vật chất ấn tượng
  • 96% sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm trong vòng 6 tháng
  • Cùng hạng Nhất tại Anh về mức độ hài lòng của sinh viên