Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

430 khóa học tại Keele University

uk

372

7

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Business Management BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2022

£18,900.00 (630,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Business Management with Foundation Year BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2022

£14,700.00 (490,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2022

£18,900.00 (630,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance with Foundation Year BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2022

£14,700.00 (490,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Financial Management MSc

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£18,900.00 (630,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Computer Science MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£17,900.00 (596,666,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Child Psychology MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£17,900.00 (596,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Clinical Anatomy PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Social and Political Psychology MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£17,900.00 (596,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Artificial Intelligence and Data Science MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£17,900.00 (596,666,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Astrophysics and Chemistry BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2022

£17,900.00 (596,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Astrophysics and Computer Science BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2022

£17,900.00 (596,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Keele University

Keele University có chất lượng học tập, giảng dạy thuộc top 5 trên bảng xếp hạng TEF và đồng thời có cơ chế hỗ trợ học tập một kèm một.

  • Trải nghiệm học tập đẳng cấp thế giới, nhiều lựa chọn học tập
  • Trường có đầy đủ hạ tầng với nhiều cơ sở vật chất ấn tượng
  • 96% sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm trong vòng 6 tháng
  • Cùng hạng Nhất tại Anh về mức độ hài lòng của sinh viên

Tư vấn du học