16 khóa học Kiến trúc và Xây dựng bậc cao học tại Leeds Beckett University

uk

1471

14

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học tiếng Anh

MA Architecture

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA Architecture Futures

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,000.00 (375,005,111 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA Housing, Regeneration and Urban Management

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,000.00 (375,005,111 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA Landscape Architecture

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,000.00 (375,005,111 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA Town and Regional Planning

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,000.00 (375,005,111 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA Urban Design

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,000.00 (375,005,111 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MArch Architecture

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,000.00 (403,851,658 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Laws Construction Law and Dispute Resolution

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MSc Architectural Technology and Design

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MSc Building Services Engineering

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MSc Building Surveying

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MSc Construction Law and Dispute Resolution

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên tốt nghiệp Đại học Leeds Becket được nhiều tổ chức và doanh nghiệp uy tín đánh giá cao, chẳng hạn Disney, Samsung, Apple, Nike và BMW.

  • Giải Bạc tại Khung Giảng dạy Xuất sắc
  • Đánh giá năm sao của QS về cơ hội việc làm và cơ sở vật chất
  • 94% sinh viên có việc làm/học lên cao 6 tháng sau tốt nghiệp
  • Nằm ở Leeds, thành phố có chất lượng sống tốt nhất nước Anh