13 khóa học Kiến trúc và Xây dựng bậc cao học tại Leeds Beckett University

uk

1658

11

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học tiếng Anh

Architectural Technology and Design MSc

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Architecture MA

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£13,000.00 (380,372,464 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Architecture MArch

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£14,000.00 (409,631,884 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Building Services Engineering MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Building Surveying MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Construction Law and Dispute Resolution LLM

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Construction Law and Dispute Resolution MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Mười Hai 2019

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Housing, Regeneration and Urban Management MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£13,000.00 (380,372,464 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Housing, Regeneration and Urban Management PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Housing, Regeneration and Urban Management PGDip

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£8,670.00 (253,679,174 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Quantity Surveying Commercial Management MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Town and Regional Planning MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£13,000.00 (380,372,464 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên tốt nghiệp Đại học Leeds Beckett đáp ứng được nhu cầu của các ngành nghề và các tổ chức như Disney, Samsung, Apple, Nike và BMW.

  • Hạng Bạc cho Khung Giảng dạy Xuất sắc
  • Đánh giá năm sao của QS về cơ hội việc làm và cơ sở vật chất
  • 6 tháng sau tốt nghiệp, 93,6% sinh viên có việc hoặc học tiếp
  • Trụ sở tại Leeds, thành phố đáng sống nhất tại Anh