54 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Leeds Beckett University

null

1488

14

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học tiếng Anh

Biomedical Sciences BSc (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£10,500.00 (296,565,904 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA Physical Education

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA Physical Education and Youth Sport

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£13,000.00 (367,176,833 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA Sport Development and Management

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,000.00 (367,176,833 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Applied Biomedical Science Research

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,000.00 (395,421,205 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Biomedical Science

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,000.00 (395,421,205 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Environmental Health

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Medical Biochemistry

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,000.00 (395,421,205 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Medical Microbiology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,000.00 (395,421,205 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Psychology of Sport and Exercise

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£13,000.00 (367,176,833 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Sport and Exercise Biomechanics

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£13,000.00 (367,176,833 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Sport and Exercise Nutrition

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£13,000.00 (367,176,833 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên tốt nghiệp Đại học Leeds Becket được nhiều tổ chức và doanh nghiệp uy tín đánh giá cao, chẳng hạn Disney, Samsung, Apple, Nike và BMW.

  • Giải Bạc tại Khung Giảng dạy Xuất sắc
  • Đánh giá năm sao của QS về cơ hội việc làm và cơ sở vật chất
  • 94% sinh viên có việc làm/học lên cao 6 tháng sau tốt nghiệp
  • Nằm ở Leeds, thành phố có chất lượng sống tốt nhất nước Anh