126 khóa học tại Leeds Trinity University

uk

38

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Accounting and Business BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£12,000.00 (400,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Business with Foundation Year in Business BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Broadcast Journalism BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£12,000.00 (400,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Broadcast Journalism with Foundation Year in Journalism Studies BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Administration (MBA)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Chín 2022

£12,500.00 (416,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business and Enterprise BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£12,000.00 (400,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business and Enterprise with Foundation Year in Business BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Business and Marketing BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£12,000.00 (400,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business and Marketing with Foundation Year in Business BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Management BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£12,000.00 (400,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Management with Foundation Year in Business BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Childhood and Education MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Chín 2022

£11,500.00 (383,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH