7 khóa học Khoa học xã hội tại University of Sheffield

uk

7057

104

XẾP HẠNG THE TIMES 117

Khóa học tiếng Anh

Applied Social Science with Foundation Year BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£16,800.00 (503,473,932 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Social Sciences BSc (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£16,800.00 (503,473,932 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Health and Human Sciences BMedSci (Hons)

46 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£22,600.00 (677,292,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Health and Human Sciences with Foundation Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£21,450.00 (642,828,323 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Quantitative Social Sciences BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£16,800.00 (503,473,932 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Quantitative Social Sciences with Foundation Year BA

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£16,800.00 (503,473,932 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Social Sciences BA (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£16,800.00 (503,473,932 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Là thành viên của Russell Group, Đại học Sheffield xếp trong top 100 thế giới (QS 2019) và top 50 trường đại học quốc tế toàn cầu (THE 2018).

  • Xếp trong top 100 trường đại học hàng đầu trên thế giới
  • Thành viên của Russell Group danh giá của Vương quốc Anh
  • Hội sinh viên số 1 Vương quốc Anh trong 10 năm
  • Số 1 miền Bắc nước Anh về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp