94 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại University of Sheffield

uk

7121

102

XẾP HẠNG THE TIMES 117

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Financial Management and Economics BA (Hons)

78 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£18,500.00 (553,589,229 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Acquired Communication Disorders MSc

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£7,533.00 (225,415,549 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Acquired Communication Disorders PG Certificate

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£7,533.00 (225,415,549 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Acquired Communication Disorders PG Diploma

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£7,533.00 (225,415,549 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Applied Linguistics with TESOL MA/PGDip

199 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£17,600.00 (526,657,861 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Social Science with Foundation Year BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£16,800.00 (502,718,867 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Social Sciences BA (Hons)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£16,800.00 (502,718,867 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Social Sciences BSc (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£16,800.00 (502,718,867 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Broadcast Journalism MA/PGDip

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£21,100.00 (631,390,958 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Finance and Economics MSc

28 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Management and Economics BA (Hons)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£18,500.00 (553,589,229 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cities and Global Development MSc

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£18,100.00 (541,619,732 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Là thành viên của Russell Group, Đại học Sheffield xếp trong top 100 thế giới (QS 2019) và top 50 trường đại học quốc tế toàn cầu (THE 2018).

  • Xếp trong top 100 trường đại học hàng đầu trên thế giới
  • Thành viên của Russell Group danh giá của Vương quốc Anh
  • Hội sinh viên số 1 Vương quốc Anh trong 10 năm
  • Số 1 miền Bắc nước Anh về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp