11 khóa học Nha khoa tại University of Sheffield

uk

3928

77

XẾP HẠNG THE TIMES 117

Khóa học tiếng Anh

Bio-dental Science and Technology BSc (Hons)

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£23,750.00 (720,120,696 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Dental Materials Science MSc

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£23,750.00 (720,120,696 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Dental Surgery BDS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£37,670.00 (1,142,187,226 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Dental Technology MSc

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£25,850.00 (783,794,526 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diagnostic Oral Pathology MMedSci

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£40,000.00 (1,212,834,856 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Endodontics DClinDent

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£48,040.00 (1,456,614,662 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Dental Public Health MClinDent

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£23,750.00 (720,120,696 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master in Dental Public Health (MDPH)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£23,750.00 (720,120,696 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Paediatric Dentistry MClinDent

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£47,100.00 (1,428,113,043 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Periodontics DClinDent

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£48,040.00 (1,456,614,662 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Prosthodontics DClinDent

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Sheffield thuộc Nhóm Russell nằm trong top 100 đại học toàn cầu (QS 2020) và là một trong 50 trường đại học quốc tế nhất thế giới (THE 2019).

  • Nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới
  • Thành viên Nhóm Russell danh giá của Vương quốc Anh
  • Hội sinh viên Số 1 tại Vương quốc Anh
  • Số 1 miền bắc Anh Quốc về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp