66 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Sheffield

uk

7336

104

XẾP HẠNG THE TIMES 117

Khóa học tiếng Anh

Antimicrobial Resistance MSc

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£22,600.00 (671,027,627 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bio-dental Science and Technology BSc (Hons)

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£21,450.00 (636,882,415 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biological Imaging MSc

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£22,600.00 (671,027,627 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biomaterials and Regenerative Medicine MSc

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£22,600.00 (671,027,627 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cardiovascular Medicine: From Molecules to Man MRes

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£22,600.00 (671,027,627 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Chemical Engineering with Pharmaceutical Engineering MEng

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£23,750.00 (705,172,838 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Chemistry with Biological and Medicinal Chemistry BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£23,750.00 (705,172,838 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Chemistry with Biological and Medicinal Chemistry MChem (Hons)

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£23,750.00 (705,172,838 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Clinical Neurology MSc

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£24,600.00 (730,410,602 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Clinical Research MSc

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£21,100.00 (626,490,395 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cognitive Neuroscience and Human Neuroimaging MSc

41 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£24,600.00 (730,410,602 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cognitive Studies MA

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£17,600.00 (522,570,187 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Là thành viên của Russell Group, Đại học Sheffield xếp trong top 100 thế giới (QS 2019) và top 50 trường đại học quốc tế toàn cầu (THE 2018).

  • Xếp trong top 100 trường đại học hàng đầu trên thế giới
  • Thành viên của Russell Group danh giá của Vương quốc Anh
  • Hội sinh viên số 1 Vương quốc Anh trong 10 năm
  • Số 1 miền Bắc nước Anh về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp