15 khóa học Tội Phạm Học tại Liverpool John Moores University

uk

954

13

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Criminal Justice BA (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,600.00 (422,756,317 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Criminal Justice with Foundation Year BA (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£11,000.00 (298,097,403 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Criminology and Psychology BSc (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,600.00 (422,756,317 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Criminology and Social Policy

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,600.00 (422,756,317 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Criminology and Sociology BA (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,600.00 (422,756,317 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Criminology and Sociology with Foundation Year BA (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£11,000.00 (298,097,403 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Criminology BA (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,600.00 (422,756,317 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Criminology with Foundation Year BA (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£11,000.00 (298,097,403 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Policing, Security and Criminal Justice

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,600.00 (422,756,317 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Global Crime, Justice and Security Master of Laws

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,600.00 (422,756,317 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Law and Criminal Justice LLB (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,600.00 (422,756,317 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Law and Criminal Justice with Foundation Year LLB (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£11,000.00 (298,097,403 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Liverpool John Moores University đứng trong top 150 trường đại học trên thế giới dưới 50 năm tuổi và tự hào sở hữu 129 khóa học trong top 50 tại Anh.

  • Đầu tư cơ sở vật chất tiên tiến trị giá 160 triệu bảng Anh
  • Hạng Bạc theo Teaching Excellence Framework 2017
  • Tọa lạc tại ‘địa điểm đáng sống nhất tại Anh’
  • Sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia khác nhau