50 khóa học Y tế và sức khỏe tại Liverpool John Moores University

null

1138

10

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Adult Nursing BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

£16,100.00 (496,912,522 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Child Nursing BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

£16,100.00 (496,912,522 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Criminology and Psychology BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£15,600.00 (481,480,456 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

DHealthPsych Professional Doctorate in Health Psychology

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£16,100.00 (496,912,522 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

DSportExPsy Professional Doctorate in Sport and Exercise Psychology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£16,100.00 (496,912,522 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Environmental Health BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£16,100.00 (496,912,522 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Forensic Psychology and Criminal Justice BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£16,100.00 (496,912,522 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Health and Social Care BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA Nursing (PgDip, PgCert)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£15,600.00 (481,480,456 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA Nursing Clinical Leadership (PgCert, PgDip)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£15,600.00 (481,480,456 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA Nursing Mental Health

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£15,600.00 (481,480,456 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Mental Health Nursing BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

£16,100.00 (496,912,522 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Liverpool John Moores University đứng trong top 150 trường đại học trên thế giới dưới 50 năm tuổi và tự hào sở hữu 129 khóa học trong top 50 tại Anh.

  • Đầu tư cơ sở vật chất tiên tiến trị giá 160 triệu bảng Anh
  • Hạng Bạc theo Teaching Excellence Framework 2017
  • Tọa lạc tại ‘địa điểm đáng sống nhất tại Anh’
  • Sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia khác nhau