3 khóa học Giáo dục trẻ em tại Aberystwyth University

uk

556

9

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Childhood Studies FdA

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Early Childhood Studies with Early Years Practitioner Status BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,600.00 (398,957,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Childhood Studies BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,600.00 (398,957,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường Đại học hàng đầu Anh Quốc và xứ Wales về Sự hài lòng tổng quan của Sinh viên (National Student Survey, 2019)

  • Uy tín quốc tế về chất lượng nghiên cứu
  • Trường Đại học của năm về chất lượng giảng dạy, 2019
  • Kết quả cao về sự hài lòng của sinh viên
  • Tỉ lệ việc làm ấn tượng đối với sinh viên tốt nghiệp