COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

46 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Aberystwyth University

uk

518

6

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Art History BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£13,600.00 (425,587,455 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Art History with Fine Art BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£13,600.00 (425,587,455 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Creative Arts BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£13,600.00 (425,587,455 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Creative Writing and Drama and Theatre BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£13,600.00 (425,587,455 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Creative Writing and Fine Art BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£13,600.00 (425,587,455 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Creative Writing and Scenography and Theatre Design BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£13,600.00 (425,587,455 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Cultural Heritage Studies: Libraries, Archives and Museums BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£13,600.00 (425,587,455 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Drama and English BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£14,000.00 (438,104,733 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Drama and Theatre (with integrated foundation year) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£13,600.00 (425,587,455 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Drama and Theatre (with integrated year in professional practice) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£13,600.00 (425,587,455 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Drama and Theatre / International Relations BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£14,000.00 (438,104,733 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Drama and Theatre BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£13,600.00 (425,587,455 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Aberystwyth là một trong những đại học tốt nhất Vương quốc Anh cho những sinh viên mong chờ một nền giáo dục thiên về nghiên cứu, đẳng cấp toàn cầu.

  • Trung tâm xuất sắc về chất lượng nghiên cứu
  • Trường Đại học của năm về chất lượng giảng dạy (2019)
  • Top đầu Anh Quốc & xứ Wales về sự hài lòng của học viên (2019)
  • Xếp hạng cao nhất về Giảng dạy Xuất sắc (Giải Vàng TEF)