COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

460 khóa học tại Aberystwyth University

uk

684

8

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Finance and Computing BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£14,300.00 (476,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£14,300.00 (476,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance with Foundation Year BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£14,300.00 (476,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance/Business and Management BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£14,300.00 (476,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance/Economics BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£14,300.00 (476,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance/Marketing BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£14,300.00 (476,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance/Spanish BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£14,300.00 (476,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Adventure Tourism Management BSc (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£14,300.00 (476,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Agriculture (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£16,300.00 (543,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Agriculture (with integrated year in industry) FdSc

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£16,300.00 (543,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Agriculture BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£16,300.00 (543,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Agriculture FdSc

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£16,300.00 (543,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Aberystwyth University

Aberystwyth là một trong những đại học tốt nhất Vương quốc Anh cho những sinh viên mong chờ một nền giáo dục thiên về nghiên cứu, đẳng cấp toàn cầu.

  • Trung tâm xuất sắc về chất lượng nghiên cứu
  • Trường Đại học của năm về chất lượng giảng dạy (2019)
  • Top đầu Anh Quốc & xứ Wales về sự hài lòng của học viên (2019)
  • Xếp hạng cao nhất về Giảng dạy Xuất sắc (Giải Vàng TEF)