COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

37 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Anglia Ruskin University

uk

760

8

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Analytical Chemistry MPhil

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2021, 26 Tháng Tư 2021

£13,500.00 (407,602,749 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Analytical Chemistry PhD

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2021, 26 Tháng Tư 2021

£13,500.00 (407,602,749 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Animal Behaviour Applications for Conservation MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£14,100.00 (425,718,426 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Bioscience MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£14,100.00 (425,718,426 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Wildlife Conservation MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£14,100.00 (425,718,426 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Biology MPhil

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2021, 26 Tháng Tư 2021

£13,500.00 (407,602,749 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Biomedical Science (with Placement year) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biomedical Science BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biomedical Science MPhil

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2021, 26 Tháng Tư 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Biomedical Science MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

£6,700.00 (202,291,735 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Biomedical Science PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2021, 26 Tháng Tư 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Biomedical Science [with Foundation Year] BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nằm trong top 350 trường hàng đầu thế giới, trường đại học đa văn hóa Anglia Ruskin University là mái nhà chung cho sinh viên đến từ hơn 185 quốc gia

  • Top 20 trường đại học có chất lượng giảng dạy xuất sắc
  • Đầu tư 100 triệu Bảng Anh vào cơ sở hạ tầng trong vài năm qua
  • Lựa chọn học tập liên kết chặt chẽ với nhu cầu của thị trường
  • Thư viện mở cửa 24/7