18 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Anglia Ruskin University ARU

null

816

13

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Applied Linguistics and TESOL MA

34 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 13 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£13,100.00 (397,214,955 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Children and Young People MSc

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£13,700.00 (415,408,007 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Early Childhood Education MA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£13,100.00 (397,214,955 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Early Childhood Studies BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Early Childhood Studies [with Foundation Year] BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education MA

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£13,100.00 (397,214,955 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education [with Foundation Year] BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Medical and Healthcare Education MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£6,550.00 (198,607,478 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Medical and Healthcare Education PGCert

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Primary Education Studies (Accelerated) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Primary Education Studies BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Public Service (Top Up) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nằm trong top 350 trường hàng đầu thế giới, trường đại học đa văn hóa Anglia Ruskin University là mái nhà chung cho sinh viên đến từ hơn 185 quốc gia

  • Top 20 trường đại học có chất lượng giảng dạy xuất sắc
  • Đầu tư 100 triệu Bảng Anh vào cơ sở hạ tầng trong vài năm qua
  • Lựa chọn học tập liên kết chặt chẽ với nhu cầu của thị trường
  • Thư viện mở cửa 24/7