414 khóa học tại Anglia Ruskin University

null

794

10

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Finance (with Placement Year) BSc (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Finance BSc (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Finance MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£13,500.00 (388,468,127 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Finance with Placement Year MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

£13,500.00 (388,468,127 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Finance [with Foundation Year] BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Additive Manufacturing Engineering MEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Additive Manufacturing MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£14,100.00 (405,733,377 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Clinical Practitioner Masters Degree Apprenticeship MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Legal Practice LLM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,500.00 (388,468,127 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Analytical Chemistry MPhil

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021, 26 Tháng Tư 2021

£13,500.00 (388,468,127 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Analytical Chemistry PhD

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021, 26 Tháng Tư 2021

£13,500.00 (388,468,127 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Animal Behaviour Applications for Conservation MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£14,100.00 (405,733,377 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nằm trong top 350 trường hàng đầu thế giới, trường đại học đa văn hóa Anglia Ruskin University là mái nhà chung cho sinh viên đến từ hơn 185 quốc gia

  • Top 20 trường đại học có chất lượng giảng dạy xuất sắc
  • Đầu tư 100 triệu Bảng Anh vào cơ sở hạ tầng trong vài năm qua
  • Lựa chọn học tập liên kết chặt chẽ với nhu cầu của thị trường
  • Thư viện mở cửa 24/7